Школа операторів спецтехніки

Головна мета Школи - формування професійного кадрового потенціалу для забезпечення високотехнологічних лісозаготівельних і лісопереробних виробництв. Професія оператор або машиніст лісозаготівельних машин є однією з провідних в лісозаготівельної галузі. З впровадженням в лісозаготівлю нових комплексних лісозаготівельних машин - Харвестер і Форвардер - з'явилося нова професія, на базі тракториста категорії «С», «Д», «Е», - машиніст лісозаготівельних машин (оператор Харвестера, Форвардера). Харвестери отримують все більш широке застосування на лісозаготівлі. Харвестери відносяться до машин циклічної дії. Робочий період циклу роботи Харвестери включає:

 • під'їзд до дерева;
 • націлювання, захоплення;
 • пиляння;
 • зрізання сучків;
 • розкряжування на сортименти.

Поєднання цих рухів дозволяє вести лісозаготівлю з мінімальною кількістю робітників. Ефективність та безпечність виконуваних робіт багато в чому залежать від кваліфікації оператора і його дій в аварійних ситуаціях. Аналіз аварійності і травматизму при експлуатації машин показує, що найбільше число аварій і нещасних випадків відбувається з вини оператора. Тому "Правила безпечної експлуатації харвестера і форвардера" до оператора пред'являють підвищені вимоги.

На курси машиністів-операторів харвестера і форвардера приймаються трактористи, які мають категорії «С», «Д», «Е» або водії категорії «В», «С». Програма призначена для підготовки і підвищення кваліфікації, працівників підприємств незалежно від форми власності:

Викладачі застосовують різноманітні форми і методи навчання, що сприяють свідомому і міцному засвоєнню матеріалу, що вивчається, широко використовують наочні посібники для викладу навчального матеріалу, ілюструють його прикладами з практики роботи.

Зміст програм, кількість годин, що відводиться на вивчення окремих тем, а також послідовність вивчення матеріалу можуть бути змінені в залежності від конкретних умов виробництва і виробничого досвіду. Всі учні повинні оволодіти передбаченими в навчальних програмах професійними навичками і знаннями, необхідними для успішної роботи.

Практичне освоєння управлінням харвестера і форвардера в тренажерному залі і на спеціальному майданчику з використанням:

 • сучасних комп'ютерів і програм;
 • реалістичного симулятора харвестера і форвардера;
 • пристроїв-маніпуляторів;

Практичні заняття проводяться на лісосіках підприємства під керівництвом інструктора, який призначається директором підприємства.
Після освоєння усіма прийомами і навичками роботи на цій техніці, учні здають кваліфікаційний іспит та отримують свідоцтво встановленого зразка.
Крім грамотного управління машиною, по завершенню курсів всі студенти вміють:

 • проводити діагностику і виявляти несправності;
 • оперативно і грамотно ліквідувати їх;
 • проводити роботи з ремонту та обслуговування техніки, а також її додаткових пристосувань.